Home Info Salba de Lacuri Colentina

Salba de Lacuri Colentina

226
1
SHARE

În București există un mare potențial în dezvoltare de PROMENADE pe malul apelor, pe  Salba de Lacuri Colentina (Buftea, Mogoșoaia, Străulești, Grivița, Băneasa – Herestrau și mai departe Floreasca, Tei, Pumbuita, Fundeni, Pantelimon, Dobroesti, Cernica. TOATE LEGATE ÎNTRE ELE
Pe toată lungimea salbei de lacuri există o serie de parcuri izolate, foste baze sportive și foste ștranduri dezafectate. Marea majoritate a malurilor se află în stare proastă, inaccesibile, cu vegetație neintretinuta și îngrădiri abuzive sau ilegale.
Situatia juridică a acestor terenuri este pe anumite zone neclară în litigii, capturate și lăsate de izbeliște.

salba de lacuri Colentina - foto cu garduri ilegale pe malul lacului
Salba de lacuri Colentina – foto cu garduri ilegale pe malul Lacului

Salba de Lacuri Colentina Parc Național Bucureștean

Toate aceste parcuri, baze sportive și zone verzi nu au continuitate și nu sunt legate între ele.
Nu se poate realiza un parcurs total (similar cu ce se întâmplă în amenajarea majorității malurilor apelor din Europa).
Este necesară și reconfigurarea aleilor din cadrul parcurilor existente. Aici, pietonalele din lungul malurilor sunt în mare majoritate în stare proastă, foarte înguste, cu vegetația neintretinuta.
Salba de Lacuri Colentina - vedere din satelit cu toata salba de lacuri

Pe toată lungimea Salba de Lacuri Colentina am putea realiza un parcurs continuu pietoni, bicicliști, role (Apă, alei, verde, mobilier urban), eventuale cluburi sportive, zone de plajă, zone de restaurante , cafenele (existente și propuse), legături pietonale cu cartierele rezidențiale existente și noi din zona salbei de lacuri.

O altă mare problema, dar nu de nerezolvat, este cea a primarilor neinspirați care au dat, fără condiții sau direcții clare, dreptul de concesiune ori împroprietărire pe malul lacului diverșilor investitori.
Conform legii, în funcție de situație, nu ai voie să-ți faci casă sau bloc la mai puțin de 50 metri de luciul apei.
Conform legii orice luciu de apă are nevoie de o zona de protecție și întreținere continuă de minim 10 metri.
Faptul că mi-am cumpărat casă pe malul lacului nu-mi da dreptul să închid cu garduri, să-mi pun pontoane și șalupe în lac. Lacul este un bun comun (PROMENADE) și are nevoie de spațiu tehnic (zona de protecție și întreținere).

Salba de Lacuri Colentina - propunere traversari peste arterele rutiere exsistente

Dacă am casă pe malul lacului, valoarea ei va creste fiind parte dintr-un parc cu promenada. Am ieșit din casă direct în parc, în civilizație, într-un parc luminat și păzit pe bani publici. Nu vreau să ies direct în câmp, să văd bălării sau o apă împuțită cu maluri care stau să cada.
Aceste lacuri imense nu pot fi întreținute și îngrijite decât cu fonduri publice (contra țânțari, drenare albie, gunoaie și vegetație moartă, întreținere maluri, baraje etc) deci, ele trebuie să devină publice.
Nu e niciun farmec în a a deține casă pe malul lacului și a avea parte numai de mirosuri și priveliști pestilențiale. E ca și cum toate casele care se află lângă parcurile din București ar bloca cu garduri, sârmă și grătare fumegande accesul în parcuri.
Faptul că ai o casă lângă un parc sau lângă o apă, nu da dreptul de a bloca accesul public în parc sau la apa.
Parcurile și lacurile din București sunt spații publice care au nevoie de fâșii de acces public. Parcul și apă+parc/alee de circulație pietonală, toate aduc o valoare mai mare clădirilor adiacente.

Toate aceste pasarele au rolul de a face legătură între parcurile existente și zonele noi propuse cu traversarea denivelată a arterelor de circulație auto.
In urmă cu 60-70 de ani, Salba de Lacuri Colentina era situată în partea extremă de nord a orasului. In prezent, orașul a înglobat lacurile și așteaptă deschiderea totală a acestora către locuitorii lui.
Grupului de Inițiativă Civică Bucureștii Noi, in urma sondajului realizat in comunitate, a fost identificată ca o mare problemă porțiune de lac care se învecinează și participă în Zona Urbană Bucureștii Noi

 

Studii pentru Salba de Lacuri Colentina

Există o serie de studii complexe, bine realizate și extrem de importante pentru evoluția acestui Parc și a Salba de Lacuri Colentina în ansamblu. (P.S.F. P.U.Z. Parcul Herăstrău și PUZ-Zonă lacurilor Colentinei 1999-etapa I/etapa ÎI)

Aceste studii au fost făcute cu foarte multă muncă și cu foarte mulți specialiști din multe domenii.
Din păcate, toate aceste studii au ajuns să zacă prin sertarele primăriei generale și prin arhivele UAIM.

Profil sectiune prin malul apei cu promenade propuse vs fond construit.
Profil sectiune prin malul apei cu promenade propuse. Studii si proiecte uitate in sertare sau arhive.

Aceste studii nu sunt mediatizate/promovate și transparentizate complet pentru ca cetățenii acestui oraș să realizeze importantă studiilor și scopul acestora: – Aceste studii sunt Măsuri și Fapte pentru Îmbunătățirea calității vieții în orașul București –
Fără sprijinul oamenilor, aceste măsuri nu pot fi aplicate eficient.

Oamenii, fără informare simplificată, pe înțelesul atât al specialistului dar și al nespecialistului, nu pot înțelege aceste măsuri și automat nu pot acorda sprijin.

Concursuri pentru Salba de Lacuri Colentina

Oamenii sunt toți cetățenii, societatea civilă și alte grupuri de specialiști plătitori de taxe și utilizatori ai domeniului public.
O excepție pozitivă cu scopul de mediatizare a fost făcută cu ocazia lansării competiției „(Re)Discovering the Emerald Necklace” https://www.uauim.ro/en/events/lenotre2014/ si http://forum.ln-institute.org/

Și în acest caz avem de a face cu o promovare destul de obscură pentru Salba de Lacuri Colentina , o promovare strict pe canale universitare în cadrul profesional specializat.

 

Oamenii, vizitatorii acestui parc nefiind informați și nici consultați.
Orice PUZ/PSF/SF/concurs/proiect național pentru Salba de Lacuri Colentina și internațional trebuie făcut cu informare și consultare a bucureștenilor dacă are în obiectiv o zonă sau un teritoriu al orașului București.
Informarea ar trebui făcută în două etape:
-etapa unu: bucureștenii sunt informați că se va a lansă un concurs/studiu și
-etapa doi: înființarea unei expoziții în parc pe parcursul a mai multor săptămâni în care să fie prezentate lucrările câștigătorilor;

Informarea pentru etapa unu se poate face prin media (presă, tv, internet) și direct vizitatorilor parcului prin afișe informative în mai multe puncte ale parcului.
Aceste concursuri trebuie transparentizate și mediatizate pe toate canalele media și nu discutate rapid cu ușile închise între organizatori.
Textul de mai jos este relevant doar că surse de informare și conținut provenit din studiile de urbanism și studii de prefezabilitate efectuate până în prezent:

„The focal area is the chain of lakes along the river Colentina, which has huge potențial for the sustainable development of România’s capital city and represents high relevance for the forum’s four focal themes: urban growth/peri-urban sprawl, sustainable tourism, heritage and identity, and the rural fringe.
Este necesară și reconfigurarea aleilor din cadrul parcurilor existente. Aici, pietonalele din lungul malurilor sunt în mare majoritate în stare proastă, foarte înguste, cu vegetația neintretinuta.
Pe toată lungimea salbei de lacuri am putea realiza un parcurs continuu pietoni, bicicliști, role (Apă, alei, verde, mobilier urban), eventuale cluburi sportive, zone de plajă, zone de restaurante , cafenele (existente și propuse), legături pietonale cu cartierele rezidențiale existente și noi din zona salbei de lacuri.
Studiu de prefezabilitate Plan Urbanistic Zonal Parcul Herastrau
actualizare şi analiză situaţiei existente, diagnoză, reglementări, plan de acţiune,
studiu de prefezabilitate (iulie 2004, Universitatea de arhitectură și Urbansim Ion Mincu, Bucuresti)
Zona 4B, „Trecerea de pe un mal pe celălalt al Lacului Herăstrău nu se poate realiza decât pe podul de CF, punct greu accesibil, cu grad de periculozitate maxim. Inexistența unei treceri pietonale, dar și inexistența unei treceri carosabile dinspre Șoseaua Nordului, fac inutilizabilă zona de nord a Parcului Herăstrău. „Undă verde”, legătură ce ar putea fi realizată către nord, pe salba lacurilor Colentinei, este practic fracturată, neexistant continuitate, decât la nivel vizual. Promotoriul înalt din zona podului de cale ferată (în prezent nevalorificat, nefunctional”
-Existenta unor trasee pietonale obturate de extinderea abuzivă a spațiilor comerciale

Confor analizei SWOT avem următoarele cauze:
„-LIPSEI UNEI VIZIUNI GENERALE UNITARE A ZONEI
-LIPSA UNEI STRATEGII DE PUNERE ÎN VALOARE A
-CADRULUI NATURAL ŞI DE PATRIMONIU EXISTENT
-INDECIZIA POLITICĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CREAREA CADRULUI JURIDIC ŞI INSTITUŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA UNITARĂ A ZONELOR VERZI
-ABSENŢA UNEI POLITICI ALE SPAȚIILOR VERZI
-ABSENŢA UNEI POLITICI DE MEDIU;
-DISFUNCŢIILE GENERATE ÎN SIT:
-CADRU NATURAL/CADRU CONSTRUIT.”

Salba de Lacuri Colentina analiză

La punctul 3.1 avem următoarele disfunctionalitati pentru Parcul Herăstrău care face Salba de Lacuri Colentina:
„-Intreg parcul Herăstrău reprezintă o zonă cu potențial mare la nivelul Bucureștiului, insuficient valorificata;
-Zona de nord a parcului , între Intrarea Piată Presei Libere, Intrarea de la nord de Roată de pe Sos. Nordului, precum și zona aflată dincolo de CF București ; – Constanța, în vecinătatea Podului Băneasa, este o zona peisagistică neamenajată, fără dotări și neintegrată în structura generală a Parcului Herăstrău ;
-Inexistenta unor zone de continuitate, penetratii verzi care să facă legătură cu zona de nord-vest și sud-est Bordei ), situate pe salba lacurilor Colentinei ;
-Tratarea neunitară a zonei din punct de vedere urbanistic și peisagistic;”
Plansa nr. 1.6.5
Studiul Malului lacului Herastrau
Trasee de promenadă nautică, trasee de distractie
si trasee de odihnă relaxare.
Inexistenta unor legături la nivelul „Undelor verzi” și la nivelul continuității parcursului malului de lac (cu zona Salbei lacurilor Colentinei)
Fracturarea continuității malului în zona de nord
Plansa nr. 1.7 „Disfunctionalitati”
Trasee pietonale existente, majore, insuficient valorificate, cu potențial de revitalizare
Trasee blocate sau obturate
Inexistenta unei legături pietonale între cele două maluri ale lacului Herastrau
Pod pietonal părăsit, nefuncțional, distrus
Vegetatie necorelată volumetric
Zone fără iluminat nocturn
Zone fără elemente de mobilier urban
Plansa nr. 1 – „Situația existența, sinteză analizei:
Zona inaccesibila
Malul lacului Herăstrău neamenajat
Zone cu potențial nevalorificat
Plansa nr. 2 – „Elemente de diagnoză și potențial de interventie:
Consolidarea, reamenajarea su reabilitarea malurilor
Zona ecluza
Interventii în zone cu construcții care agresează parcul
Continuitate spre Est cu Parcul Bordei-Floreasca și spre Vest cu Lacul Băneasa-Grivița (continuitatea Salbei de Lacuri)
Plansa „Schemă strategică de dezvoltare privind concentrări, soluția policentrica :
Asigurarea unor zone de liniște – odihnă și de promenadă”

 

Extras Istoric Salba de Lacuri Colentina

Despre Asanarea lacurilor a  scris si  www.ideiurbane.ro

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei- coperta scanata

 

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei - primar alexandru Donescu

 

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei - Dem I Dobrescu poza

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei - pagina 2 Dem I Dobrescu

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei - Dem I Dobrescu poza cuvant inainte Nicolae Caranfil

salba de lacuri colentina - asanarea lacurilor colentinei cuvant inainte pagina 2 Nicolae Caranfil

AU STUDIAT SI CERCETAT ALTII LA :
1.ARHIVA DE GEOGRAFIE:
Arhivadegeografie pagina de Facebook

2.IDEI URBANE.RO
http://www.ideiurbane.ro/cu-barca-prin-colentina/

 

1 COMMENT

 1. Sunt multe etape si variante posibile:
  1. Eliberarea obligatorie a malului de lac pentru acces intretinere maluri.
  2. Securizare acces mal, paza pentru eliminarea vagabondajului si a elementelor infractionale.
  3. Curatare vegetatie, eliberare totala maluri.
  4. Analiza situatiei reabilitarii structuale a malurilor existente, inventarierea constructiilor ilegale: garduri, pontoane.
  5. Analiza calitatii apelor si investigatii privind scurgerile si deversarile necontrolate din fosele cladririlor riverane.
  7. Un master plan intergrat al zonei corelat cu masterplanul general al Salbei de Lacuri (de la Mogosoaia Pana la Cernica).
  si lista poate continua.