Home Info Regulament Parc Bazilescu

Regulament Parc Bazilescu

147
0
SHARE
regulament parc bazilescu amplasament parc in bucuresti si poza cu intrare in parc

Parcul Bazilescu este principala oază de verdeață a locuitorilor din Zona Urbană Bucureștii Noi, statut ce îl plasează printre principalele interese ale Grupului de Inițiativă Civică Bucureștii Noi. Acest articol contine extrase din sondajul de opinie realizat de GICBN și va sta la baza unui viitor ” Regulament Parc Bazilescu “

Prinicipale problematici din Parcul Bazilescu

Așadar, un grup de lucru din cadrul G.I.C. Bucureștii Noi se ocupă de petiționarea și sesizarea problemelor constatate în interiorul parcului, probleme dintre care amintim:

  • locuri de joacă neîntreținute, integritatea corporală a copiilor fiind pusă non-stop în pericol (delimitări din scânduri putrezite ce lasă capuri de șuruburi la vedere, instalații defecte etc.);
  • spațiu verde neîntreținut (se constată frecent încălcarea legii Nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verziart. 11, aliniatul (1);
  • lipsa acțunilor ce ar trebui să mențină păstrarea curățeniei publice în parc, conform legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  • fumatul în incinta locurilor de joacă pentru copii, contravenție conform legii nr. 15/2016 privind interzicerea fumatului în locurile publice, art. 1 si art. 3;
  • lipsa dezinsecțiilor conform ORDIN Nr. 536 din 23 iunie 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, art 146;
  • lipsa acțiunilor de întreținere arbori, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată 2009, articol 12, aliniat (5);
  • Lipsa unui regulament de utilizare a parcului; Grupul de inițiativă civică îți arată deschiderea spre o colaborare în urma căreia să se pună bazele unui regulament de ordine interioară a parcului care să fie respectat întocmai, prin participarea la o serie de ședințe de consultare a publicului;
  • lipsa unor toalete decente;
  • încalcarea Legii Nr.258 din 26.09.2013, art. 13 și a hotărârii 120 din 2010 privind gestionarea animalelor cu și fără stăpân.

Solicitări și răspunsuri

În temeiul ordonantei nr.21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, G.I.C. Bucureștii Noi a solicitat autorităților luarea de măsuri pentru rezolvarea acestor probleme, respectiv asigurarea unor condiții civilizate pentru vizitatorii parcului.

Răspunsul nu a întârziat să apară, în intervalul de timp delimitat de lege, drept pentru care am început să luăm acțiuni concrete pe fiecare caz în parte.

Am început cu sesizări legate de locurile de joacă, atât către Administrația Domeniului Public Sector 1, cât și către Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.

Petiție care va sta la baza Viitor Regulament Parc Bazilescu

Puteți susține aceste demersuri completând petiția pentru înființarea unui departament de intervenție în regim de urgență asupra locurilor de joacă deteriorate sau pentru o mai bună negociere a contractelor cu furnizorii de servicii de mentenanță pentru a nu mai fi martorii unor așteptări de câteva luni pentru că trebuie să se deruleze licitații ș.a.m.d., proceduri care vor fi incluse in acest viitor Regulament Parc Bazilescu

Semnează petiția aici

Am continuat cu înlăturarea mașinilor și remorcilor abandonate din parc și urmează să abordăm punctual și celelalte probleme.

Pentru anul 2018, focusul principal va fi pe crearea unui Regulament Parc Bazilescu  – regulament de ordine interioară a parcului prin intermediul căruia să prevenim toate cele mai sus menționate.