Home Info Legea Autorizarii in Constructii a fost întoarsă

Legea Autorizarii in Constructii a fost întoarsă

118
0
SHARE
legea autorizarii constructii infografic din cadrul unui articol despre aceasta lege

Legea autorizarii constructii Observații pe marginea !ANULATEI! – OUG 100/15 decembrie 2016, ordonanță de modificare a legii 350/2001 si a legii 50/1991 

Legea autorizarii constructii
Despre modificarea legii 50/1991

 1. Proiectul pentru Autorizarea Construirii se va numi „P.A.C.” (denumire modificată față de D.T.A.C)
 2. Conținutul și scopul P.A.C va fi aproximativ similar cu cel inițial (DTAC), pe partea de documentație structurist/rezistență sunt neclaritați privind conținutul planșelor desenate.
 3. O schimbare importantă in Legea autorizarii constructii: Execuția clădirii (construirea in santier) se va face, obligatoriu, după depunerea la I.S.C. (Inspectoratul de Stat In construcții) a documentației Tehnice necesară execuției: ’’P.T.’’ (Proiect Tehnic). Această documentație se va depune in format electronic (nu este specificat dacă in format original CAD/Corel, etc. sau/și in format PDF. După această operațiune, proiectul va fi introdus automat in Registrul Național al construcțiilor.
 4. Creste importanta Certificatului de Urbanism (C.U.). Această documentație – C.U. este necesară pentru inceperea proiectului, impreună cu pregătirea documentației de obținerii avizelor. Unele avize sunt legate intre ele și există anumite condiționări legate de anumite expertize tehnice structurale si de rezistența la foc. Nu am gasit nimic despre corelarea intre ele a avizelor de mediu si a celor de circulații (avize cu anexe obligatorii planșă de amenajarea incintei si plan de situatie pe suport topo avizat O.C.P.I.)
 5. Emiterea doc C.U. se poate face in format electronic (nu scrie nimic despre modalitatea de depunerea documentației pentru obținerea C.U., va fi un timp de trei ani pentru implemantarea treptată a sistemului…).
  Emiterea C.U. se face in baza intocmirii unei documentații din partea beneficiarului cu ajutorul unui proiectant. Această documentație trebuie sa fie cât mai clara și să conțină toate datele pentru ca funcționarul responsabil sa livreze un C.U. cat mai exact, cu cerințe și avize minime și strict necesare, conform legii.
 6. Lucrarile de schimbare de destinație sau amenajări din cadrul subsolului și a mansardei sau podului, nu necesita documentații suplimentare P.U.D. sau P.U.Z., condiția este cea de a nu depași parametrii/volumul/forma clădirii.  Aici se poate remarca o problemă (in trecut dar și in legea completată) de schimbare a destinației fără a ține cont de modificarea numarului de locuri de parcare in urma modificării destinației spațiului. (avize de circulații corecte).
 7. Autorizația de construire va avea valabilitate de 24 de luni.

Legea autorizarii constructii
Despre modificarea legii 350/2001

Notă: Consilierii hotărăsc modul in care se cheltuie banii publici, in primărie.

 1. Consilierii, județeni sau locali, trebuie să facă motivare in scris a votului de aprobare sau respingere pentru orice documentație de urbanism P.U.Z. / P.U.D sau alte documentații de amenajare a teritoriului.
 2. I.S.C. va fi unica autoritate cu atribuții referitoare la constatarea contravențiilor prevăzute la articolul 63, alin. 2. Conform vechii legi, aceste controale erau făcute de organisme de control ale autorității locale/județene.
 3. Avizul de Oportunitate se va numi Aviz de Initiere. (Inseamnă că studiul de Oportunitate se va denumi Studiu de Inițiere?)
 4. Arhitectul Șef se va denumi Arhitect Șef sau Urbanist Șef.
 5. Asteptăm un set de proceduri și norme metodologice extrem de necesare pentru aplicarea cât mai bună a legii in vederea intocmirii documentației și avizării in mod corect. In 90 de zile de la intrarea in vigoare a O.U.G. 100/2016, M.D.R.A.P va elabora norme de standardizare a conținutului documentațiilor. (se vor actualiza normele metodologice din 23 nov. 2009 pentru legea 50/1991 și normele din 17 martie 2016 al legii 350/2001.
 6. Avizul de Inițiere (Studiul de Inițiere?) va obliga studierea/cuprinderea unei zone mai ample și nu doar a unei parcele.
 7. NU s-a aprobat propunerea O.A.R. de inființare a unor centre de planificare urbană/teritoriale pe lângă consiliile locale sau primării.
 8. Se introduce un secretariat specializat la autoritatea centrală , „secretariat tehnic’’, pentru sprijinirea implementării de dezvoltare teritorială a Țării. (art 14).
 9. Parteneriate dezvoltate pe baza unor protocoale de cooperare ale autorităţilor publice centrale cu autorităţile publice locale, mediul de afaceri, asociațiile profesionale, universitățile şi instituţiile de cercetare şi societatea civilă. (art 14).
 10. Arhitecții/Urbaniștii șefi primsc și rol de organizatori de strategii (se urmărește o degrevare benefică pentru evoluția funcției). Apare termenul de strategie, dezvoltare integrată, termenul de Periurban și Metropolitan. (art 24)
 11. După “P.U.Z.” este obligatorie obținerea unui nou Certificat de Urbanism (C.U.), pentru A.C.
 12. După “P.U.D.”  NU este obligatorie obținerea unui nou Certificat de Urbanism (C.U.), pentru A.C.
 13. Foarte important: se vor elabora ghiduri și indrumare pentru cetațeni dar și pentru autoritați. (inspectori, avizatori, etc.) (art. 35, al. 3, lit c)
 14. In continuare, in mod trist, avizul Arh./Urb. Șef nu se supune deliberării consiliului județean/local. (art. 37, alin 1)
 15. Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism are, in același mod trist, rol decorativ/consultativ.

Surse si legaturi utile:
OAR:
http://oar.archi
Comunicat
Legea 50/1991
Legea 350/2001

PMB:
http://urbanism.pmb.ro