Home Interne Grup de Initiativa Civica in Bucurestii Noi

Grup de Initiativa Civica in Bucurestii Noi

387
0
SHARE
foto grup de initiativa civica din Bucurestii Noi in 2017

Un grup de cetățeni proactivi și responsabili, care împărtășesc atât nevoia de a contribui pozitiv la binele public.
Grup de Initiativa Civica înțeles în spiritul Cartei Drepturilor Fundamentale ale Omului, în colectivitatea locală în care trăiesc și muncesc, dar și nevoia de a se sprijini unii pe alții.
Grup ce actionează pe bază de voluntariat că membri cu interese, în primul rând, de locuire dar și cu alte interese de proprietate, de muncă, de afaceri, de servicii și utilităti publice, de administrare sau orice alte interese legate direct de Zona Urbană Bucureștii Noi.
Zonă care integrează cartierele Băneasa Sud, Bazilescu, Chitila Triaj, Costeasca, Dămăroaia, Pajura și Străulesti Sud cu peste 70 000 de locuitori din actualul sector 1 al municipiului București.

Grup de Initiativa Civica in Bucurestii Noi colaj foto de la evenimente si activitati

CE URMĂREȘTE acest Grup de Initiativa Civica   în Zona Urbana Bucurestii Noi

SCOPUL:

Acest Grup de Initiativa Civica își propune să devină până în anul 2020 un Factor de Influență Recunoscut (FIR) în procesul de creștere continuă a calității vieții, pe baze sustenabile(1) și reziliente(2), în colectivitatea locală a Zonei Urbane Bucureștii Noi.

OBIECTIVE:

Pentru a-și atinge Scopul, Grupul de Initiativa Civica Bucureștii Noi își propune să devină în următorii 3 ani:

 • Platformă de dezbatere și dialog cetătenesc;
 • Școală de formare și dezvoltarea a spiritului civic în comunitate dar și a leadership-ului civic local;
 • Incubator și Integrator de inițiative civice;
 • Partener de dialog constructiv cu autorităti și alți decidenți;
 • Supraveghetor și Controlor Civic al modului de cheltuire a banului public, al transparenței decizionale, al îndeplinirii și exercitării atribuțiilor;
 • Catalizator al implementării deciziilor publice;
 • Reper civic care nu tranzactionează niciodată și în nici o circumstantă votul politic al membrilor săi și al celor pe care îi reprezintă în contactul cu factorii politici.

CUM ACȚIONĂM?

Grupul de Initiativa Civica Bucureștii Noi va desfășura următoarele tipuri de activități:

Acțiuni de advocacy(3):

 • Petiții și scrisori;
 • Campanii de cărți poștale, telefoane sau scrisori;
 • Întâlniri directe cu decidenții-formale sau informale;
 • Dezbatere publică;
 • Evenimente prietenoase în comunitate;
 • Sesiuni de responsabilizare;
 • Naming & Shaming ( Numește-l și fă-l de rușine )
 • Proteste;
 • Nesupunere civică.

Voce critică ( watchdog ) la nivelul Z.U.B.N.:

 • Monitorizare;
 • Documentare;
 • Reacție.

Sprijinirea unor inițiative locale din Z.U.B.N.:

Inițierea, dezvoltarea și/sau sprijinirea unor inițiative locale din Z.U.B.N.  pentru categorii vulnerabile, mediu, cultură, permacultura, etc.

CUM SUNTEM ORGANIZATI ÎN Grup de Initiativa Civica ?

Nucleu

Un nucleu de activiști în jurul cărora gravitează ceilalți membri.
În prezent, nucleul pentru 2017 este format din 5 membri.
Pentru 2018 alți 10 membri sunt candidați la nucleu.
Compoziția nucleului este actualizată anual în funcție de gradul de participare a membrilor lui la activitatea grupului.
Calitatea de membru al nucleului presupune o minima perioadă de activitate anterioară de 6 luni de zile.
O inactivitate mai mare de 3 luni presupune transferarea din nucleu în adunarea membrilor grupului.

Intalniri față in față, periodice

Întâlnirile săptămânale față în față ale membrilor grupului constituie principalul moment în activitatea lui în care se și iau deciziile operative. La aceste întâlniri iau parte atât membri ai nucleului cât și ceilalți membri.
Este de fapt o adunare generală a membrilor.

Mecanismul de decizie

Există decizii care necesită participarea tuturor membrilor grupului și în cazul acesta este permisă și consultarea / votarea on line, după o dezbatere prealabilă consistentă.
Nucleul existent la un moment dat decide care decizii, când și cum să supună tema consultării întregii adunări a membrilor.

Deciziile în întâlnirile săptămânale se iau pe bază de consimțământ al tuturor celor prezenți.
Dacă nu există consimțământul unui singur membru dintre cei prezenți la întâlnire, decizia este invalidată.
Deciziile în cadrul nucleului se iau de asemenea pe bază de consimțământ, indiferent dacă sunt sau nu prezenți la întâlnirea săptămânala respectivă.
Deciziile în adunarea tuturor membrilor grupului cu consultare on line se iau cu o majoritate pentru de două treimi dintre voturile celor care participă la votul on-line în intervalul de timp stability – de regulă, 24 de ore.

Activitate curentă

În activitatea curentă se crează grupuri de lucru pe diverse teme care pot avea o activitate independența dar care vor solicita, în urma prezentării rezultatelor proiectului, validarea lor din partea celorlalți membri, ori prezenți la întâlnirea săptămânală, ori, după caz, a tuturor membrilor grupului dacă nucleul consideră necesar acest lucru.

Primirea si excluderea de membri  – Grup de Initiativa Civica

Grupul este deschis aderării de noi membri; după participarea la trei întâlniri săptămânale, nesuccesive, ei pot sau nu să fie validați ca membri de drept ai grupului civic de către membri nucleului de la acel moment dat, pe bază de consimțământ al tuturor membrilor nucleului.

Grupul poate decide, în anumite situații, excluderea dintre membri grupului a unui membru care a adus prejudicii de imagine și/sau neîndeplinirea unor responsabilități ce-i reveneau prin decizii ale grupului ori are o neparticipare ( absent) la activitatea grupului mai mare de 6 luni de zile.
Decizia este luată de către membri nucleului, după ce respectivul a fost notificat în prealabil.

Formular de aderare la G.I.C. Bucureștii Noi: Apăsați aici!

Sondaj de opinie  Apăsați aici! distribuit cetățenilor pentru identificarea problemelor Zonei Urbane Bucureștii Noi – Z.U.B.N.,

Raportul de activitate sintetizat al ultimelor 6 luni ale G.I.C.B.N.